Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο μεγάλος Αμερικανός ασθενής

Γιώργος Ρωμανός / Δοκίμια πολιτικής έρευνας / Περίληψη: Οι ΗΠΑ και μαζί τους ολόκληρος ο κόσμος εισέρχονται σε μία καινούργια εποχή στην οποία μεγιστοποιείται ο κίνδυνος της ήδη υπάρχουσας ηθικής, οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Κι αυτό μοιραία μετατρέπεται και σε κρίση παγκόσμιας ισχύος, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού ολοκαυτώματος.
Read More »
Από το Blogger.